โรงเรียนลำปลายมาศ

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.3 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 

โปรดศึกษาขั้นตอนการกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อ
(กด HD เพื่อความละเอียดสูง)

>>กรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อ<<